Tiếp xúc Chúng tôi

Làm ơn gì đi Để lại tin nhắn của bạn

Chuyến thăm Chúng tôi

Địa chỉ nhà: 8,Taoyuan Mount,No.1299,Mid. Of Tongji RD.,Tong’an, Xiamen, Fujian, China Di động: 0086-13666087358 E-mail: ywh@jblec.com